Komentáre

Aké problémy môžem mať, ak neizolujem komínovú komínu?

Aké problémy môžem mať, ak neizolujem komínovú komínu?

Otázka:

<>

Odpoveď: Vystavujem sa zlej evakuácii dymu a riziku požiaru.

Izolácia komínového dymu zvyšuje jeho ťah, zatiaľ čo obmedzuje kondenzáciu vo vnútri a tým aj jeho upchávanie. Neizolovaním komínového dymu bude ťah menej efektívny. V dôsledku toho budú výpary unikať menej rýchlo, čo povedie k zvýšenej kondenzácii vodnej pary v potrubí. Táto vodná para (zo spaľovania) je naplnená dechtom. Takže uložením v potrubí bude postupne spôsobovať jeho znečistenie. Tento jav spôsobí niekoľko ťažkostí: slabá evakuácia dymu, ktorá môže uniknúť vo vnútri vášho ubytovania, alebo ešte vážnejšie problémy spojené s vysoko horľavým charakterom týchto usadenín, ktoré sa nazývajú bistre. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico