Články

Aké sú štandardy pre automatické garážové vráta?

Aké sú štandardy pre automatické garážové vráta?

Otázka:

<>

Odpoveď: musí byť v súlade s bezpečnostnými predpismi.

Bezpečnostné normy pre automatické garážové dvere sú veľmi prísne. Stavebný a bytový zákon stanovuje, že automatické garážové dvere musia byť v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi a musia mať označenie CE. Norma EN 13241 slúži ako referencia pre označenie CE. Norma NF EN 13241-1 zvyšuje bezpečnostné pravidlá týkajúce sa dverí, bariér a motorových brán. Po mnohých nehodách, ktoré sa týkajú najmä detí a starších osôb, vydala spoločnosť na ochranu spotrebiteľa odporúčania s osobitným dôrazom na distribučný okruh pre uzávery s motorovým pohonom, ako aj na spôsob distribúcie a dôležitosť údržby. a pravidelné kontroly. Tieto odporúčania možno nájsť na webovej stránke Komisie pre spotrebiteľskú bezpečnosť (CSC). Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico