Informácie

Aký sklon použiť na plochú strechu?

Aký sklon použiť na plochú strechu?

Otázka:

<>

Odpoveď: V závislosti od typu a veľkosti strešnej terasy musí byť jej sklon medzi 1 a 5%, aby sa umožnilo odvádzanie dažďovej vody.

Plochá strecha nie je úplne plochá. V skutočnosti sa musí použiť mierny svah, aby sa umožnilo odvádzanie dažďovej vody. Sklon sa pohybuje od 1 do 5% v závislosti od dostupnosti alebo nie a od veľkosti terasy. Preto neprístupné ploché strechy vyžadujú iba mierny sklon najmenej 1%. Tí, ktorí sú neprístupní, by mali mať minimálny sklon okolo 2%. Malé strešné terasy sú navrhnuté tak, aby boli mierne vyklenuté, najvyšší bod je v strede. Väčšie oblasti nie sú v tomto prípade. Ich sklon však nesmie prekročiť sklon 5%. Voda bude odvádzaná odtokovými otvormi v spodnej časti svahu a potom zvodidlami. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.