Krátko

Aký je rozdiel medzi čiernou a šedou vodou?

Aký je rozdiel medzi čiernou a šedou vodou?

Otázka:

>

Odpoveď: odpadová voda pochádza zo sociálnych zariadení (toalety).

Domáca voda je voda vypúšťaná z domácich zariadení (kuchyňa, kúpeľňa a práčka). Odpadová voda pochádza z toaliet. Všetka voda vypúšťaná z domácností (domáca voda + odpadové vody) predstavuje odpadovú vodu. Šedá voda obsahuje chemikálie (detergenty) a organický odpad (kuchyňa atď.). Splašková voda je zaťažená hlavne trusom. Evakuované spolu do zbernej siete - ak je to možné - sa odpadová voda pred vypustením kolektívne čistí. V starých domoch - väčšina bytového fondu vo Francúzsku - sivá voda a odpadové vody stále prechádzajú samostatnou drenážnou sieťou. To už neplatí v nedávnych domácnostiach. Aj vy nám pošlite svoju dekoračnú otázku Vytvorte tvarovku z PVC na odvádzanie odpadovej vody Naše praktické videá pre domácich majstrov