Ako odstrániť kobercové lepidlo po jeho odstránení?

Ako odstrániť kobercové lepidlo po jeho odstránení?

Otázka:

>

Odpoveď: chráňte seba (masku a rukavice), vetrajte miestnosť a umývajte podlahu po odstránení zvyškov lepidla, prípadne pomocou elektrickej tepelnej pištole.

Na odstránenie zvyškov lepidla po odstránení starého koberca sú komerčne dostupné špeciálne odstraňovače kobercového lepidla, najmä z veľkých obchodov pre domácich majstrov. Bude potrebné skontrolovať na obale výrobku, či dobre zodpovedá tomuto použitiu, alebo sa opýtať predajcu. Tieto výrobky sú vo všeobecnosti dráždivé a dokonca toxické, preto by ste mali bezpodmienečne pracovať s maskou a ochrannými rukavicami. Okrem toho emitujú dym škodlivý zdraviu, nezabudnite pred stripovaním dobre vetrať miestnosť. Po odstránení zvyškov lepidla umyte podlahu mydlovou vodou, aby ste odstránili chemikálie. Lepidlo môžete odstrániť aj pomocou elektrickej teplovzdušnej pištole.