Kde inštalovať radiátory na optimalizáciu vykurovania?

Kde inštalovať radiátory na optimalizáciu vykurovania?

Otázka:

<>

Odpoveď: Radiátory inštalujte v blízkosti zdrojov studeného vzduchu (pod oknami, pri dverách), pokiaľ možno ďaleko od postele v miestnosti a viac ako 60 cm od vodného bodu v miestnosti. kúpeľov.

Ak chcete nainštalovať radiátor v miestnosti, musíte nájsť správnu rovnováhu medzi praktickými úvahami (nenasýpať priestorom, ktorý je k dispozícii pre váš nábytok), estetickým aspektom (niektorí ľudia sú v pokušení skrývať radiátor) a nakoniec záujmom. účinnosť (čo najviac vykurujte miestnosť). Na optimalizáciu vykurovania by sa radiátory mali inštalovať čo najbližšie k zdrojom studeného vzduchu, najčastejšie pod oknami alebo pri dverách. Táto požiadavka sa nevzťahuje v plnom rozsahu na radiátory, ktoré neohrievajú vzduch, ale na objekty a ľudí. Ich umiestnenie je flexibilnejšie. Vo vnútri kúpeľne si uvedomte, že podľa súčasných bezpečnostných noriem musí byť radiátor nainštalovaný viac ako 60 cm od vane alebo sprchy. V spálňach je lepšie neinštalovať chladič blízko postele, aby sa dobre spal.