Články

Čo robiť v prípade úrazu elektrickým prúdom?

Čo robiť v prípade úrazu elektrickým prúdom?

Otázka:

<>

Odpoveď: núdzové gestá vedieť.

Elektrifikácia, ktorá vedie k smrti, elektrifikácia je vždy vážnou nehodou, keď k nej dôjde, ale niekoľko núdzových gest môže pomôcť obmedziť jej následky. Úplne prvá vec, ktorú treba urobiť v prípade úrazu elektrickým prúdom, je prerušenie napájania. Keďže je ľudské telo vodivé, nikdy by ste sa nemali dotýkať elektriny pred úplným prerušením prúdu. Druhým krokom bude potom zavolať pohotovostné služby na rôzne čísla tiesňového volania (15 pre pohotovostné služby, 18 pre hasičov atď.). Potom prineste postihnutému gestá prvej pomoci. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nikdy nepoužívajte elektrické zariadenia s mokrými rukami alebo nohami, na vlhkom mieste ako je vaňa alebo sprcha. Vyvarujte sa striekajúcej vody na elektrické inštalácie, nechajte elektrickú inštaláciu skontrolovať a pri inštalácii sa nehrajte bez toho, aby ste najprv prerušili napájanie. Aj vy nám pošlite svoju otázku na dekoráciu