Čo hovorí nariadenie o schodoch?

Čo hovorí nariadenie o schodoch?

Otázka:

<>

Odpoveď: Veľkosť schodov a prítomnosť zábradlia sú regulované.

Od roku 2006 zákon ustanovuje, že pre jednotlivé domy postavené na prenájom alebo na predaj na predaj sa musia dodržiavať určité pravidlá. Tieto pravidlá sa nevzťahujú na domy, ktorých vlastník vykonal výstavbu alebo renováciu pre svoju vlastnú potrebu. Tieto pravidlá sa týkajú veľkosti schodov a zábradlia. Pre schody existujú trojrozmerné charakteristiky: minimálna šírka 80 cm, výška schodíka rovná alebo väčšia ako 18 cm, šírka behúňa rovná alebo väčšia ako 24 cm. Ak je schodisko vložené medzi pevné steny, musí byť namontované zábradlie s výškou 0,8 až 1 meter, ktoré musí presahovať posledný schod. Musí byť pevný, súvislý, ľahko uchopiteľný a vizuálne odlíšiteľný od steny. Pokiaľ ide o súkromné ​​budovy, existujú nezáväzné normy. Odporúčané rozmery sú 17 až 21 cm na výšku, 21 až 27 cm na behúň a 70 cm na schody. Aj vy nám pošlite svoju otázku na dekoráciu