Komentáre

Môžem predávať elektrinu, ktorú vyrábam?

Môžem predávať elektrinu, ktorú vyrábam?

Otázka:

<>

Odpoveď: kontaktujte EDF alebo iného operátora.

Ak ste sa rozhodli investovať do obnoviteľných zdrojov energie a do svojho domu ste nainštalovali solárne panely, vedzte, že je možné, aby ste túto obnoviteľnú energiu predali spoločnosti EDF alebo miestnej distribučnej spoločnosti. S cieľom povzbudiť rozvoj obnoviteľnej energie európske krajiny nútia verejných prevádzkovateľov elektrickej energie, aby nakupovali elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie za vyššiu cenu. Ak chcete predať svoju solárnu elektrinu, musíte sa obrátiť na jedného z týchto operátorov a uzavrieť zmluvu (zvyčajne veľmi dlhú dobu). Potom príde čas na stanovenie ceny za kWh. V roku 2012 sa výkupná cena za kWh pohybovala medzi 35 a 60 centami, čo je cena, ktorá sa líši v závislosti od toho, či ide o pozemné zariadenie alebo integrovaný do rámu. Uvedomte si však, že od roku 2013 sa oznamuje pokles týchto výkupných cien o 8% ročne. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.