Môžeme lepšie distribuovať teplo v miestnosti vyhrievanej uzavretým krbom?

Môžeme lepšie distribuovať teplo v miestnosti vyhrievanej uzavretým krbom?

Otázka:

<>

Odpoveď: umiestnením uzavretého krbu do stredu miestnosti alebo inštaláciou jednotky na rekuperáciu tepla.

Prvá vec, ktorá distribuuje teplo uzavretého krbu, je jeho poloha v miestnosti. Ak je to možné, umiestnenie krbu uprostred miestnosti podporí optimálne rozloženie tepla. Okrem toho bude esteticky zvýraznený aj krb. Táto konfigurácia však nie je vždy možná alebo žiaduca. Iným riešením je inštalácia jednotky na rekuperáciu tepla alebo distribútor horúceho vzduchu, ktorý odoberá vzduch z potrubia a distribuuje ho v miestnosti a kdekoľvek inde v dome, ak je to potrebné. Ale rovnako ako vo všetkých otázkach týkajúcich sa vykurovania, všetky vaše snahy o lepšiu distribúciu tepla vo vašej domácnosti budú zbytočné, ak ste predtým svoj dom riadne neizolovali. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.