Komentáre

Kde by som mal nasmerovať potrubia spájajúce moju klimatizáciu s vonkajšou jednotkou?

Kde by som mal nasmerovať potrubia spájajúce moju klimatizáciu s vonkajšou jednotkou?

Otázka:

<>

Odpoveď: v stene, ktorá oddeľuje klimatizáciu od vonkajšej jednotky v prípade modelov s jednoplášťovou konštrukciou, v potrubiach umiestnených vo falošnom strope alebo v podkroví pri modeloch s viacnásobným využitím.

Ak je vaša klimatizácia monosplitová, to znamená, že obsahuje iba dva prvky (1 exteriér, 1 interiér), najjednoduchšie by bolo pravdepodobne ich nainštalovať na rovnakú stenu na každej strane. Budete teda musieť prepichnúť stenu len na to, aby ste prešli rúrkou medzi nimi, bude to praktickejšie alebo estetickejšie zo všetkých hľadísk. V prípade klimatizácií s viacerými delenými typmi potrubí s mnohými potrubiami je najbežnejšie používanou metódou vedenie potrubia vo falošnom strope alebo v podkroví. Sú úplne skryté a zostávajú ľahko prístupné. Druhým riešením by bolo nechať ich v každej miestnosti pozdĺž stien, pokrytých hrudníkmi. Vizuálne vykreslenie už bude oveľa menej zaujímavé, je to záležitosť vkusu. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico