Články

Môžeme profitovať z daňového úveru inštaláciou systému Windows?

Môžeme profitovať z daňového úveru inštaláciou systému Windows?

Otázka:

<>

Odpoveď: Áno, za určitých podmienok.

Daňový úver sa týka osôb, ktoré vlastnili, prenajímali alebo zamestnávali bezplatne svoje hlavné bydlisko po dobu 6 mesiacov. Ich ubytovanie musí byť ukončené viac ako dva roky. Navrhované práce musia byť zverené profesionálnej spoločnosti a musia byť súčasťou ekologicky udržateľného prístupu. Výrobky, ktorých sa týka tento daňový úver, sú: zatepľovacie materiály na sklenené steny, okná alebo francúzske okná, zasklenie so zosilnenou izoláciou a dvojité okná so vystuženým dvojitým zasklením. Výdavky, ktoré oprávňujú na tento daňový úver, nesmú prekročiť 8 000 EUR pre jednu osobu, 16 000 EUR pre manželov alebo pár PACS. Upozorňujeme, že daňový úver sa vzťahuje na množstvo výrobkov, ale netýka sa ich inštalácie. Aby ste z toho mohli mať úžitok, musíte priložiť svoju faktúru, ako aj certifikát CSTB, ktorý potvrdzuje tepelný výkon vášho nového zariadenia. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico