Komentáre

Čo je to protihluková bariéra?

Čo je to protihluková bariéra?

Otázka:

<>

Odpoveď: je určená na zvukovú izoláciu.

Hluková bariéra sa tiež nazýva hluková bariéra alebo akustická bariéra. Protihluková stena je pevná stena, ktorej funkciou je akustická izolácia jej prostredia. Táto stena musí znižovať alebo rušiť hlukové znečistenie. Vo všeobecnosti sa protihlukové bariéry nachádzajú pozdĺž infraštruktúr umiestnených v blízkosti obydlí. Tieto infraštruktúry, ktoré vytvárajú veľa hluku schopného rušiť okolie, sú hlavne diaľnice, periférne zariadenia, železnice alebo najmä hlučné letiská alebo priemyselné oblasti. Tieto steny sú zvyčajne impozantné, asi desať metrov vysoké alebo menšie. Sú vyrobené z betónu, ale domy môžeme chrániť pred hlukom aj „stenami“ vegetovanej Zeme omnoho estetickejšími ako obvyklé betónové steny. Niektoré z týchto stien sú dočasné, napríklad čas stavby. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico