Čo je to vnútorná drenáž?

Čo je to vnútorná drenáž?

Otázka:

<>

Odpoveď: odtok nainštalovaný v základoch a pripojený k verejnej sieti.

Na odstránenie problémov s vlhkosťou je možné umiestniť vnútornú drenáž domu, ak to nie je možné vonku. Táto operácia potom spočíva v vykopaní výkopu 40 až 60 cm hlbokého a následnom inštalácii odtoku. Toto je potom napojené na sieť dažďovej vody. Niekedy je tiež potrebné nainštalovať zdvíhacie čerpadlo, ak je podlaha domu nižšia ako podlahová plocha verejnej siete. Toto riešenie odvodnenia základov zo suterénu je zvlášť účinné pri starých domoch s poréznymi stenami. Týka sa to iba prípadov, keď vlhkosť pochádza zo zeme kapilárnymi vzostupmi alebo infiltráciami. Po inštalácii (ak si nie ste istí, zavolajte odborníka), je potrebné pravidelne kontrolovať odtok: zanesený, už by viac nebol použiteľný. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.