Podrobne

Z čoho pozostáva drenáž pôdy?

Z čoho pozostáva drenáž pôdy?

Otázka:

<>

Odpoveď: Odtok umiestnený okolo základov.

Je to predovšetkým odborná záležitosť, pretože odvodnenie pôdy vyžaduje technické znalosti súvisiace s povahou pôdy, smerom prirodzeného toku vody atď. Odvodnenie pôdy si vyžaduje pomerne náročnú prácu, pretože je potrebné vykopať priekopy po celom dome. Táto jama je určená na postupné umiestnenie betónového odtoku, kamienkovej rohože, potom odtoku, nových vrstiev kamienkov a nakoniec zeme. Hĺbka odtoku závisí od niekoľkých parametrov, vrátane základov, kvality pôdy atď. Odtok potom zhromaždí dažďovú vodu a vypustí ju do siete dažďovej vody, na ktorú bude napojený, alebo do nádrže. Samotné steny základov boli predtým pokryté vrstvou proti vlhkosti a ich zakopaná časť bola obložená dutými blokmi. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.