Čo je to poplatok za sanitáciu?

Čo je to poplatok za sanitáciu?

Otázka:

<>

Odpoveď: je to daň za kanalizáciu.

Prepojenie na kanalizačnú sieť prostredníctvom kanalizačného systému vyžaduje, aby ste zaplatili poplatok za hygienu obci alebo vášmu EPCI (verejné zriadenie medzimestskej spolupráce: komunita obcí, obec aglomerácie ...) ). Zahŕňa pevnú časť, ktorá sa používa na krytie nákladov na kolektívnu kanalizáciu, a variabilnú časť, ktorá je definovaná podľa objemu vody odobratej z každej domácnosti z verejnej vodovodnej siete. Tento poplatok sa objaví na vašom faktúre za vodu pod názvom „Zber a čistenie odpadových vôd“. Ak používate ne kolektívny sanitačný systém, budete musieť zaplatiť aj sanitačný poplatok, pretože váš sanitačný systém podlieha kontrole zo strany administratívy. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.