Podrobne

Z čoho je vyrobený CMV?

Z čoho je vyrobený CMV?

Otázka:

<>

Odpoveď: odsávacia skupina, odsávacie otvory, prívody vzduchu alebo vdychovacie otvory a potrubia.

Extrakčná jednotka je centrálnou časťou VMC. Je vo forme skrinky obsahujúcej motor vybavený veľkým ventilátorom. Jeho funkciou je zaistiť cirkuláciu vzduchu vo vašej miestnosti a extrahovať z nej zastaraný vzduch. Výfukové otvory sú zodpovedné za odsávanie stojatého vzduchu z miestnosti von. Prívody vzduchu zabezpečujú obnovu čerstvého vzduchu v miestnosti v jednom prietokovom CMV. Tieto prívody vzduchu sú zvyčajne vetracie mriežky. V prípade VMC s dvojitým prietokom zohrávajú túto úlohu vzduchové vstupy. Opláštenia, na druhej strane, slúžia na hermetické spojenie ostatných komponentov CMV k sebe. Je lepšie použiť potrubia s tepelnou izoláciou, ak musia prechádzať cez nevykurované miestnosti. Je tiež možné nahradiť potrubia oválnymi potrubiami, ktoré zaberajú menej miesta. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico