Ako štandardizovať maľovanú stenu?

Ako štandardizovať maľovanú stenu?

Otázka od Marion:

<>

Odpoveď: farbu dobre prekrížte a potom naneste druhú vrstvu

Ahoj Marion, spôsob nanášania farby je veľmi dôležitý pre rovnomerný povrch po zaschnutí. Na steny musíte použiť valec a na rohy použiť plochý štetec alebo obnovovaciu kefu. Najprv ich uvoľnite a potom prekrývajte valčekom. Farbu dobre vyhlaďte veľkými rýchlymi gestami a bez stlačenia. Používajte rotačnú mriežku v lakovacom vozíku, aby ste nezaťažili kefu alebo valec. Nechajte zaschnúť medzi dvoma vrstvami a začnite znova. Stena musí byť natretá dvakrát alebo trikrát, aby bola dosiahnutá optimálna povrchová úprava a efektívne chromatické vykreslenie. Nájdite všetky redakčné otázky