Môžeme pripevniť sprchovú hlavu lepidlom?

Môžeme pripevniť sprchovú hlavu lepidlom?

Fannyho otázka

>

Odpoveď: Musíte prejsť žiadosťou vášho prenajímateľa o povolenie

Ahoj Fanny, aby ste zaistili spoľahlivosť vašej inštalácie, budete musieť vyvŕtať otvory, aby ste zaistili podporu vašej sprchovej hlavice. Bude to príliš ťažké a neznesie výrobok typu „ani klincov, ani skrutiek“, najmä vo vlhkej miestnosti ... Najlepšie by bolo požiadať o povolenie majiteľa pred inštaláciou tejto podpory sprchovej hlavice. Objavte všetky otázky pre editora