Články

Ako opraviť prepichnutý žľab?

Ako opraviť prepichnutý žľab?

Otázka:

<>

Odpoveď: Na tesnenie použite tesniaci tmel.

Úniky v žľabe môžu mať niekoľko príčin: prvok, ktorý sa uvoľnil v dôsledku nárazu vetra, príslušenstva alebo škáry, ktorá sa postupom času poškodila, alebo diera v žľabe. Ak chcete opraviť prepichnutý žľab, musíte ho najprv dôkladne vyčistiť. V prípade potreby neváhajte použiť metylovaný lieh. Toto vám umožní určiť rozsah úniku. Ak je veľkosť primeraná (niekoľko centimetrov), stačí zatmeliť netesnosť pomocou strešného tmelu. Tesniaci tmel musí schnúť najmenej 24 hodín, čo znamená prácu v suchom počasí, preto pred opravou skontrolujte počasie. V špecifickom prípade žliabkov so zinkom môžete tesnenie utesniť spájkovaním s cínom alebo použitím špeciálneho zinkového tmelu.