Ako upchať potrubie chemikáliou?

Ako upchať potrubie chemikáliou?

Otázka:

<>

Odpoveď: Je potrebné prijať bezpečnostné opatrenia, pretože ide o nebezpečný produkt.

Hlavným problémom pri manipulácii s chemikáliami musí byť bezpečnosť. Toto sú nebezpečné výrobky, s ktorými sa musí zaobchádzať veľmi opatrne. Tieto výrobky môžu spôsobiť vážne popáleniny. Preto je absolútne nevyhnutné vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a a fortiori s očami. Mali by ste sa tiež vyhnúť vdychovaniu pár. Preto je ideálne používať plastové alebo gumené rukavice a ochranné okuliare. Počas práce s produktom neváhajte izolovať miestnosť. Nakoniec po použití produktu dobre vetrajte miestnosť. Pokiaľ ide o aplikáciu výrobku, vylejte dávku poskytnutú výrobcom a nechajte pôsobiť. Informácie o tom, ako dlho by ste mali produkt nechať pôsobiť, nájdete v písomnej informácii pre používateľov. Potom spláchnite záchod. Pamätajte, že tieto výrobky sú škodlivé pre vodu a životné prostredie. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico