Krátko

Výšivka: naučte sa parížsky steh

Výšivka: naučte sa parížsky steh

Parížsky steh sa používa na vyšívanie na povrchovú úpravu a najmä na zhotovovanie prelamovaných lemov. Tento bod sa vykonáva sprava doľava takto. 1. Vystrčte ihlu na zadnú stranu tkaniny: 739845 a vyberte ju na pravej strane pri A.
2. V bode B nakloňte trochu nižšie doľava a vytiahnite ihlu vľavo z bodu B v bode C.
3. Transplantácia pri B a výstup pri C.
4. Tretí raz prešívajte v bode B, potom vyberte ihlu v ľavom hornom rohu bodu C v bode D. Bod D sa musí nachádzať v rovnakej výške ako bod A. Dobre dotiahnite bod a zopakujte kroky 2 až 4. získať ďalší bod.