Ako zmeniť finišer?

Ako zmeniť finišer?

Otázka:

>

Odpoveď: operácia, ktorá závisí od typu piesku na vašej dlažbe.

Ak je vaša dlažba urobená na piesočnatej posteli, môžete jednoducho poškodenú dlažbovú kocku jednoducho vypáčiť pomocou tehlovej páky a klinu. Pred pridaním piesku a jeho zabalením odstráňte tie, ktoré sú v jeho okolí. Vymeňte dlaždice, vrátane nového, samozrejme, zalejte paličkou a opakujte škáry. Táto operácia je trochu jemnejšia so stabilizovaným pieskom. V takom prípade musíte do poškodeného vozovky (zo stredu) vyvŕtať malé diery a potom ich rozbiť dlátom a kladivom. Odstráňte všetky kusy. Pomocou stierky naneste tenkú vrstvu stabilizovaného piesku, pevne ju stlačte a vložte nový finišer. Pred kladivom na dlaždicu chráňte svoju dlažbu drevenou doskou a samozrejme dokončite škáry. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico