Ako zobraziť stavebné povolenie?

Ako zobraziť stavebné povolenie?

Otázka:

<>

Odpoveď: pomocou špecifického znaku.

Ak získate stavebné povolenie, musíte zo zákona toto povolenie zverejniť. Zobrazenie stavebného povolenia umožňuje stotožniť sa s okolím a preukázať, že máte potrebné povolenia. Vysielanie je upravené zákonom. Na zobrazenom paneli musí byť uvedené meno príjemcu, číslo stavebného povolenia, dátum získania povolenia, adresa, na ktorej je možné nahliadnuť do spisu, plocha, povrch SHON, povaha práce a výška. projektu. Panel musí mať rozmery väčšie ako 80 centimetrov. Nájdete ho u ktoréhokoľvek dodávateľa stavebných materiálov. Musí sa zverejniť po získaní stavebného povolenia. Značka musí byť viditeľná z verejnej diaľnice a musíte ju uchovať až do konca práce. Ideálnym spôsobom, ako sa vyhnúť akýmkoľvek súdnym sporom, je dať úradníkovi potvrdiť vyslanie od prvého dňa. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.