Komentáre

Môžeme pripojiť sprchu k odtoku s priemerom 30 mm?

Môžeme pripojiť sprchu k odtoku s priemerom 30 mm?

Otázka:

>

Odpoveď: Áno, ale právne predpisy vyžadujú evakuáciu s priemerom minimálne 40 mm.

Pokiaľ ide o odvádzanie odpadovej vody, každé sanitárne zariadenie akceptuje minimálny priemer definovaný v technických doložkách. Platné normy pre sprchu predpokladajú priemer najmenej 40 milimetrov. Podľa zákona teda nemôžete pripojiť sprchu k odtoku 30 mm (určené skôr pre umývadlo). Z technického hľadiska je to však stále možné. Ak je to váš osobný domov, možno nie je vašou prioritou prísne dodržiavanie zákona ... V takom prípade, ak sa rozhodnete obísť a stále nadviazať spojenie, vedzte, že voda bude stále prúdiť do odtoku, hoci pomalšie. A to povedie k zvýšenému riziku zablokovania alebo dokonca pretečenia. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico