Môžeme pochovať ropnú nádrž?

Môžeme pochovať ropnú nádrž?

Otázka:

<>

Odpoveď: áno, rešpektujúc platné normy.

Áno, ropnú nádrž je možné pochovať doma, ak sú dodržané platné francúzske normy týkajúce sa skladovania ropných produktov. Oceľová nádrž musí pozostávať z dvojitej steny alebo musí obsahovať vonkajšiu betónovú plochu v prípade jednej steny. Povolený je aj plast vystužený sklom. Hlavné pravidlá, ktoré treba dodržiavať, sa týkajú minimálnej vzdialenosti medzi nádržou a obydliam, priechodu potrubí v blízkosti a minimálnej vzdialenosti medzi stenou nádrže a čiarou vlastností. Dbajte tiež na to, aby ste nezasypali nádrž pod uličkou, kde sú v obehu vozidlá. Zvážte aj zložitú reverzibilnú povahu takejto inštalácie: po vyradení z prevádzky si nádrž vyžaduje profesionálne ťažké a nákladné ošetrenie. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico