Ako funguje pulzujúci kotol?

Ako funguje pulzujúci kotol?

Otázka:

>

Odpoveď: je to plynový kotol so spaľovacou komorou a nie horák.

Pulzujúci kotol je konkrétny plynový kotol, ktorý nie je vybavený horákom ako v tradičných modeloch, ale spaľovacou komorou. Pokiaľ je to v prevádzkovom stave, do komory sa zavádza zmes plynu a vzduchu, čo okamžite spôsobuje mikropálenie. Toto mikropálenie potom umožňuje výmenu tepla s vykurovacou tekutinou, najčastejšie vodou. Odhaduje sa, že technológia pulzujúceho kotla vedie k zníženiu spotreby plynu z 20% na 40% v závislosti od scenára, a teda k rovnakému množstvu emisií CO2 v atmosfére. Je to skutočne ekonomický a ekologický kotol. Jeho kúpna cena, ktorá sa začína približne 4 000 EUR, však nie je v dosahu všetkých rozpočtov. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico