Kde je najlepšie miesto na inštaláciu snímača vonkajšej teploty?

Kde je najlepšie miesto na inštaláciu snímača vonkajšej teploty?

Otázka:

<>

Odpoveď:

Externý snímač teploty umožňuje vášmu kotlu určiť, či bola dosiahnutá teplota výstupu vykurovacej teplej vody pre radiátory. Je to veľmi užitočné zariadenie. Správnou inštaláciou sa v pravý čas dosiahne skutočná úspora energie z dlhodobého hľadiska. Z toho vyplýva nižší účet za elektrinu alebo plyn. Pokiaľ ide o umiestnenie sondy, najlepšie je, že je umiestnená severne od krytu. Ak to nie je možné z technických alebo praktických dôvodov, umiestnite ju na východ. Týmto spôsobom veľmi rýchlo zachytí zmeny teploty, najmä veľké prúdy studeného vzduchu, ktoré zasiahli Francúzsko v zime cez toky zo severu alebo východu.