Informácie

Aké sú druhy odsávania bodového mechanického vetrania?

Aké sú druhy odsávania bodového mechanického vetrania?

Otázka:

>

Odpoveď: dvoch typov. Priama extrakcia a extrakcia komínovým dymom.

Nastaviť priamu extrakciu je pomerne jednoduché. Stačí len vložiť do steny špirálovitý extraktor, aby sa z domu odsal stály vzduch. Tam, kde sa vyžaduje prúdenie stlačeného vzduchu, sa odporúčajú skrutkové extraktory. Je tiež možné uvažovať o extrakcii komínovým dymom, ako napríklad odsávačom pár. Potom musíte vziať do úvahy veľkosť potrubia a zvoliť správny extraktor. Nízkotlakový helik odstredivý extraktor bude teda vhodný pre krátke vedenie. V prípade dlhého potrubia bude skôr potrebné zvoliť odstredivý extraktor s turbínou pri vysokom tlaku; jediný extraktor schopný zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadne brico