Komentáre

Čo je merule?

Čo je merule?

Otázka:

<>

Odpoveď: huba, ktorá žerie vaše drevo zvnútra.

Vyvíja sa v tme nevetraných miestností, kde je vlhké drevo. Merule je lignivorózna huba, ktorá môže doslova vtrhnúť do lesa domu: rám, potom podlahy, priečky, schody, sokle atď. Ak merula napadne iba drevo a nie murivo, táto parazitická huba môže spôsobiť vážne poškodenie hnilobou a kopaním štrbín, kým sa drevo nerozpadne. Môže mať tiež následky na zdravie: alergie alebo dýchacie ťažkosti. Prítomnosť merule sa dá zistiť napadnutím dreva hubovým zápachom, lúčmi (alebo inými) pokrytými bielymi vláknami alebo dokonca deformovanými kúskami dreva. Potom je naliehavé privolať špecialistu, ktorý sám bude schopný určiť rozsah invázie a poskytnúť primeranú liečbu. Aj vy nám pošlite svoju otázku pre domácich majstrov.