Aký je koeficient výkonu tepelného čerpadla?

Aký je koeficient výkonu tepelného čerpadla?

Otázka:

<>

Odpoveď: Koeficient výkonu tepelného čerpadla meria vyrobenú energiu v porovnaní so spotrebovanou energiou.

Koeficient výkonu tepelného čerpadla sa vypočíta pomocou pomeru medzi energiou, ktorú produkuje, a energiou potrebnou na jeho prevádzku. Predpokladá sa, že štandardné tepelné čerpadlo má koeficient výkonu blízky 3, to znamená, že produkuje v priemere trikrát viac energie, ako spotrebuje. Tepelné čerpadlá, na ktoré sa vzťahuje nárok na daňový úver, musia mať koeficient vyšší ako 3 (okrem výnimočných prípadov). Samozrejme, že koeficient výkonu tepelného čerpadla sa môže meniť, koeficient získaný v laboratóriu za optimálnych podmienok nemusí byť nevyhnutne rovnaký ako koeficient získaný vo vašej domácnosti. Koeficient oznámený na výrobku teda zostáva predovšetkým odhadom, rádovou hodnotou. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico

Vybavte chladič: montáž a demontáž Naše praktické videá pre domácich majstrov