Čo je kanadská hydraulická studňa?

Čo je kanadská hydraulická studňa?

Otázka:

>

Odpoveď: prechodom glykolu cez potrubia zakopané pod zemou namiesto vzduchu v tradičnej kanadskej studni.

Glykolová voda prechádza cez Zem plášťom, ktorý je všeobecne 150 metrov dlhý. Soľanka sa teda zahreje na teplotu pôdy. Plášť je spojený s čerpadlom umiestneným vo vnútri domu. Toto čerpadlo pulzuje vodu cez výmenník tepla. Hadica prichádza do styku s plášťom, ktorý zhromažďuje vonkajší vzduch. Teplo vody tak ohrieva vzduch distribuovaný v dome. Kanadskú hydraulickú studňu je možné považovať za zlepšenie oproti konvenčnej kanadskej studni. V skutočnosti je zároveň pevnejšia, ľahšia inštalácia vďaka kratším potrubiam, ľahšia údržba a presnejšia regulácia teploty vzduchu ako základná kanadská studňa. Zabraňuje tiež vzniku baktérií, pretože voda v potrubí nemôže stagnovať. Systém sa tiež zastaví automaticky, keď už nie je potrebný. Aj vy nám pošlite svoju otázku ohľadom brico