Aká je druhá práca?

Aká je druhá práca?

Otázka:

>

Odpoveď: všetky povrchové úpravy po stavebných prácach.

Všetky práce, ktoré nepatria k stavebným prácam a ktoré umožnia bývanie v ubytovaní, sú súčasťou druhej práce. Toto sú povrchové úpravy, ktoré vybavujú a vybavujú dom. Ide predovšetkým o ochranu a tepelnú a zvukovú izoláciu stavby. Súčasťou druhej práce je aj inštalácia elektrických obvodov, inštalatérske práce, montáž vnútorných priečok a nenosných konštrukcií, ako aj vnútorné stolárske práce, ako sú dvere, okná alebo schody. Súčasťou dokončovacích prác je aj inštalácia vykurovania a klimatizácie. Ako vidíte, jedná sa o rozmanité diela a bezpochyby budete musieť osloviť niekoľko odborníkov. Tieto práce sú kratšie ako práce na stavebných prácach, ale sú nevyhnutné na vybudovanie kvalitného bývania. Práce na renovácii a údržbe tiež dokončujú works.video id = "0" / Naše praktické videá pre domácich majstrov