Ako udržiavať kosačku?

Ako udržiavať kosačku?

Otázka:

<>

Odpoveď: Kryt a kolesá sa musia po každom použití udržiavať, raz ročne skontrolovať stav motora a bezpečnostných pásov.

Kosačka obsahuje niekoľko prvkov, z ktorých viac alebo menej pravidelná údržba predĺži jej životnosť a zlepší kvalitu kosenia. Po každom použití je potrebné vyčistiť kolesá a kryt kosačky, pretože tieto prvky sa ľahko znečistia. Pri čistení nezabudnite kosačku odpojiť a pri čistení noste ochranné rukavice (kryt je blízko čepele). Odstráňte steblá trávy, ktoré sa prilepili na puzdro a kolesá, pomocou nástroja podľa vášho výberu alebo vodného lúča. Približne raz do roka skontrolujte stav pásov, čepele a motora kosačky. Pásy alebo určité časti motora (vzduchové filtre, zapaľovacia sviečka) môžu vyžadovať výmenu. A možno bude potrebné ostrie ostria. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch výrobcu pri nákupe kosačky.