Ako sa chrániť pri vykonávaní elektrických prác?

Ako sa chrániť pri vykonávaní elektrických prác?

Otázka:

<>

Odpoveď: Chráňte sa vhodným vybavením.

Vo vnútri domu sa nachádzajú práce, ktoré je možné vykonávať bez veľkej ochrany, napríklad montáž nábytku v súprave. Iná práca si však vyžaduje prijatie určitých bezpečnostných opatrení, aby sa predišlo akémukoľvek riziku nehôd. To je prípad elektrických prác. Ak sa od vás požaduje, aby ste vykonávali elektrotechnické práce, najprv musíte posúdiť svoje zručnosti v tejto oblasti pred akýmkoľvek zásahom. Používanie profesionála je niekedy najlepšou ochranou pred úrazom elektrickým prúdom. Ak sa cítite schopní problém vyriešiť sami, niektoré zariadenia môžu byť užitočné, napríklad ochranný štít na tvár, alebo základná súprava izolačných rukavíc na zabránenie prenosu prúdu. Nehody súvisiace s prácou s elektrickým prúdom sa môžu pohybovať od jednoduchého „nárazu šťavy“ po elektrickú energiu. Pred elektrickým zásahom sa dôrazne odporúča úplne vypnúť napájanie. video id = "0" / Naše praktické videá o výzdobe škôlky