Informácie

Ako definovať veľkosť solárnych panelov?

Ako definovať veľkosť solárnych panelov?

Otázka:

<>

Odpoveď: podľa vašich možností, ale predovšetkým podľa vašich potrieb.

Ak ste sa rozhodli, podobne ako čoraz viac Francúzov, pri inštalácii solárnych panelov, kritériom je predovšetkým to, aby sa brali do úvahy pri výbere ich rozmerov, ktoré platia pre fotovoltaické aj tepelné solárne panely. Hlavným kritériom, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri určovaní veľkosti vašich solárnych panelov, je použitie, ktoré chcete využiť. Medzi tepelným panelom, ktorý zásobuje iba ohrievač vody alebo fotovoltaickými panelmi, ktoré dodávajú „všetok elektrický“ kryt, nebudú samozrejme rozmery rovnaké. Ak chcete pre svoje panely definovať správne rozmery, musíte definovať ich použitie. Veľkosť vašich solárnych panelov budú určovať aj ďalšie kritériá, ako napríklad slnečné žiarenie vo vašom regióne a najmä vaše možnosti (inštalácia integrovaná do budovy na jednej úrovni alebo malý priestor v garáži). video id = "0" / Naše praktické dekoratívne videá