Články

Môžeme využiť daňový úver úpravou podkrovia?

Môžeme využiť daňový úver úpravou podkrovia?

Otázka:

>

Odpoveď: Daňové úľavy sa vzťahujú na určité izolačné materiály.

Nie všetky renovácie majú nárok na daňový úver a zoznam oprávnených osôb sa môže z roka na rok meniť. Preto je dôležité sa vopred poradiť so svojím centrom, aby ste predišli nepríjemným prekvapeniam. Tepelnoizolačné materiály a určité zariadenia na reguláciu kúrenia sú jediné prvky, ktoré je potrebné zohľadniť pri využívaní daňovej úľavy. Medzi príklady patria izolačné okná, izolácia strechy a stien, ako aj niektoré kotly (geotermálne, solárne vykurovanie ...) a tepelné čerpadlá najnovšej generácie. Vo všetkých prípadoch však tieto materiály musí inštalovať spoločnosť, ktorá vám ich dodala, a môže to byť iba inštalácia. Inštalácia tesnenia okna Naše praktické videá pre domácich majstrov