Šitie: učenie stehu

Šitie: učenie stehu

Steh je dočasný steh na šitie, ktorý sa používa pred zmontovaním odevov alebo pred jemným strojovým šitím. Steh stehy sa vždy pracujú ručne a vykonáva sa sprava doľava. 1. Pritlačte látky pozdĺž okrajov, ktoré sa majú spojiť, aby ste ich udržali pri sebe. Vytvorte uzol na nite a potom vpichnite ihlu na nesprávnu stranu práce. Choďte na miesto.
2. Urobte prvý steh požadovanej dĺžky, potom pokračujte nasledujúcimi stehmi a uistite sa, že stehy a medzery medzi nimi sú rovnako dlhé.
3. Upevnite upevňovacie body na požadované miesto. Šitie dokončite zreteľne viditeľným uzlom. Tento uzol vám následne umožní ľahko odstrániť niť.

Video: Šitie - Kurz šitia - Deti za šijacím strojom - nacvičovanie základných stehov