Môžete sa pripojiť k hlavnej kanalizácii?

Môžete sa pripojiť k hlavnej kanalizácii?

Otázka:

<>

Odpoveď: Áno, ale je lepšie zavolať certifikovanú profesionálnu spoločnosť.

Pripojenie na odtokovú sieť je povinné, pokiaľ je to technicky možné, to znamená pre všetky domy, ktoré majú prístup k verejnej kanalizačnej sieti. Vyžadujú si to vlastníci. Spojenie sa môže uskutočniť podľa konfigurácie nehnuteľností, buď na súkromnej, alebo na verejnej časti. Spojenie s verejnou časťou, ktorú podporuje obec, nevzniká. Pokiaľ ide o pripojenie k kanalizácii na súkromnej strane, dôrazne sa odporúča, aby ste to neurobili sami. Prejdite si certifikovanú profesionálnu spoločnosť. Pretože, aj keď si myslíte, že máte potrebné zručnosti, vykonávaním práce sami by ste v prípade poruchy niesli zodpovednosť.

Vytvorte z PVC vhodné na odvádzanie odpadovej vody Naše praktické videá pre domácich majstrov