Ako pripojiť domino?

Ako pripojiť domino?

Otázka:

>

Odpoveď: odizolujte príslušné káble, skrútte ich konce a zasuňte ich do kocky domino pripojenia a potom dotiahnite skrutky.

Domino je spojovací pásik, ktorý umožňuje elektrické odbočky a pripojenia. Pripojenie domina nie je príliš komplikovaná operácia, tu je návod, ako to urobiť. Začnite prerušením napájania ističa. Odizolujte elektrické vodiče, ktoré chcete spojiť, pomocou sťahovačov drôtov a ich konce otočte. Potom uvoľnite skrutky domino a zasuňte elektrické vodiče do pripájacích kocky. Dajte pozor, aby ste príliš nepritiahli, aby nedošlo k poškodeniu vodičov. Predovšetkým, a to je veľmi dôležité, nemiešajte elektrické káble zeme, fázy a neutrálne! Vždy zapojte dva elektrické vodiče rovnakej farby! Zistiť elektrický problém Naše praktické videá pre domácich majstrov